EMPOWER | UTDANNING | MERCY TEAM

 

Feltarbeid: Her dreier det seg om medisinsk og praktisk hjelp. Vi tilbyr sponsing av medisiner ved behov, sammen med vitaminer og morsmelkerstatning. I tilfeller der familier er i krise deler vi også ut ris og tidvis annen mat. Vi gjennomfører samtaler, gir omsorg og praktiske råd, steller sår, legger til rette for og frakter til sykehus, helsestasjoner og leger vi samarbeider med.

Våre ansatte er trent til å jobbe med mennesker som er rammet av tuberkulose, og har egne programmer og samarbeidsavtaler for avdekking og oppfølging av TB-pasienter. Vi samarbeider med sykehus og andre organisasjoner for å få gjennomført operasjoner og medisinske innleggelser ved behov.

Forebyggende seminar: Vi har undervisning i ulike områder i slummen, som er åpne for alle innbyggere. Vi tar opp ulike tema som for eksempel helse, tuberkulose, hygiene og familieplanlegging. Tema velges ut fra de behov vi ser gjennom vårt feltarbeid, samt i samarbeid med lokale ledere og innbyggere.

Ekteskapskurs: For å forebygge samlivsbrudd, og hjelpe mennesker som ønsker å bedre sine nære relasjoner gjennomfører vi ekteskapskurs ved behov. Vi ser også at disse kursene på en god måte bidrar til å sette fokus på viktigheten av far som omsorgsperson, og som deltagende i familie og barneoppdragelsen.

Mødre-seminar: Vi arrangerer lengre seminarer for kommende mødre og småbarnsmødre. Det er et stort problem i slumområdene at barn fødes i slummen og tas imot av kvinner som ikke har utdanning og kvalifikasjoner til å opptre som jordmødre. Vi gjennomfører derfor, ca. 4 ganger i året, to måneders kurs om barnas utvikling før og etter fødsel, amming, oppfølging på sykehus, foreldreskap, prevensjon og mer.

Som motivasjon til å føde på sykehus får mødrene sponset 50% av kostnadene til en "newborn screening", en startpakke med baby-utstyr samt en avslutningsfest med diplom. For mange er dette den eneste diplomet de har mottatt, og det betyr mye for mange av dem å fullføre et slikt kurs. Et aspekt av å føde på sykehus er at barna gratis og automatisk får utstedt et fødselssertifikat, noe som er særdeles tidskrevende å dyrt å fremskaffe i etterkant. Et annet aspekt er at risikoen for død og komplikasjoner reduseres kraftig både for mor og barn.

Ut av slummen: De fleste av familiene som bor i slumområdene i Manila har familie og røtter i provinsene utenfor storbyen. Mange av dem kom til Manila i håp om et bedre liv og muligheter for å tjene penger, og ender opp i slumområdene uten reell mulighet til å komme seg hjem. I de tilfeller der familier har mulighet til å reise tilbake og starte på nytt der de kom fra, tilrettelegger vi både praktisk og økonomisk for at det skal la seg gjennomføre.

Nytt hjem: Selv om vi i hovedsak ønsker å hjelpe familier til å klare seg bedre sammen, opplever vi noen ganger at barn lever under så dårlige forhold at det er stor fare for liv og helse. I slike tilfeller gjennomfører da  de lokale sosialmyndighetene (DSWD) en vurdering, og barna blir flyttet til ulike organisasjoner som driver hjem for barn. Rejoice Childrenshome er et slikt hjem, og hos oss bor i underkant 30 barn som i hovedsak kommer fra disse områdene i Tondo, Manila.

Powered by Cornerstone