EMPOWER | UTDANNING | MERCY TEAM

 

Sponsorprogram: Gjennom vårt sponsorprogram støtter vi ca. 90 elever med skolegang. Fordelingen av elevene spenner fra 1.klasse til videregående, og selv om undervisningen i den offentlige skolen er kostnadsfri, trenger elevene støtte til skolemateriell, skoleuniformer og annet. Våre elever får også matpakke hver dag, som tilberedes daglig og hentes på vårt kontor like utenfor slumområdene "Happyland" og "Aroma". Dette gir oss også muligheten til å følge opp elevenes oppmøte på skolen, og til å utføre hjemmebesøk til de som av ulike grunner ikke møter opp. For de elevene som mangler fødselsattest hjelper vi også til med å skaffe dette. Det er en lang og tidkrevende prosess, men som er helt nødvendig for at de skal kunne få skolepapirer og etter hvert en jobb.

JAM: JAM er vårt etter-skole-program for 3-6 klassinger. JAM arrangeres både på formiddag og ettermiddag, da elevene går på skole til ulike tidspunkt. Målet med JAM er å skape positive relasjoner mellom barna og voksne, samt å leke, synge, spille og prate sammen. Slumområdene byr på mange mindre konstruktive aktiviteter. Vi ønsker derfor legge til rette for at barna bruker tiden på å utvikle seg, samt opplever at de føler seg ønsket og verdsatt i trygge rammer.

Young generation: Young Generation (YG) er et aktivitetsopplegg for ungdom fra 12 år og oppover. I YG legger vi stor vekt på aktiviteter, gjerne utenfor Tondo, for å få oppleve mer av Manila og skape drømmer og håp hos den enkelte. Vi er opptatt av gode relasjoner til hver ungdom, og gjennom samtaler og oppfølging bidra til at ungdommen utvikler seg, modnes og tar gode, veloverveide livsvalg. I tillegg har vi undervisning i ulike tema som er relevant for ungdommen og deres situasjon.

Tutorials: Tutorials er et tilbud om lese og skrivehjelp for 1.-2. Klassinger, ettersom det i den offentlige skolen er forventet at barna kan lese og skrive når de begynner på skolen. Barn som ikke har opparbeidet seg denne kunnskapen før skolestart blir derfor ofte hengende etter. Vi tilbyr derfor ekstra undervisning til de barna som har behov for det.

Powered by Cornerstone