REJOICE VILLAGE

Rejoice Village skal være starten på et nytt og bedre liv for mange!

I grønne og friske omgivelser, skal det nye hovedsetet for 4P bygges. Området vil gi oss muligheten til å tilby hjelp til mennesker fra slummen i Manila. Hit skal barna fra Rejoice Childrenshome flytte i løpet av 2020. Barna vil få mulighet til å bo sammen med sin egen husmor i mindre enheter, noe som vil legge til rette for en bedre tilknytning og mer naturlige oppvekstvilkår for barna.

I tillegg til hjem for barna vil vi skape boliger for familier fra slummen, dyrke mat, skape jobbmuligheter, bygge flerbrukshall og administrasjonssenter for stiftelsen 4P For People.

Bli med å bygge hus til barna våre. 1 % av et hus = 1800 kr!*

På Rejoice Childrenshome blir man elsket og tatt hånd om. Vi ser på hvert barn som verdifullt og unikt, og er opptatt av å gi kjærlighet og omsorg til alle våre barn. De fleste barna har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold og/eller overgrep, og trenger trygge rammer og gode mennesker rundt seg for å blomstre.

I tillegg til å gi barna et hjem, er vi opptatt av at barna skal vokse og utvikle seg til å bli
selvstendige mennesker som kan ivareta seg selv og sine. I samarbeid med sosialmyndigheter, lokalsamfunnet, leger og andre jobber vi for å gi barna våre et mest mulig helhetlig tilbud.

Utdanning er en viktig del av Rejoice Childrenshome, og barna våre går på lokale skoler. Vi er opptatt av å gi barna muligheten til å være en del av samfunnet, og gi dem mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.

Rejoice er i dag fullt, og vi har ikke plass til å ta imot flere barn. Vi ønsker å utvide, ved å bygge Rejoice Village vil vi kunne ta imot flere barn, men ikke minst gi et enda bedre tilbud til de
barna som bor hos oss. Følg prosessen i utviklingen av Rejoice Village på vår Facebook-side
her.

Vårt barnehjem er i hovedsak drevet på midler fra våre faddere, og vi trenger din støtte!
For 300 kr mnd. kan du være med på å følge og støtte et av våre barn!

Team Rejoice er et tverrfaglig team bestående av en entusiastisk gruppe mennesker som brenner for å gjøre verden til et bedre sted. Dette både gjennom å legge til rette for den beste omsorgen og utviklingsmulighetene for sårbare mennesker, men også gjennom sitt engasjement for bærekraftig utvikling i alle ledd, miljøbevissthet og lokal forankring.

Teamet:

Ingar Åkerlund: Grunder og lokal representant 
Bjørg Åkerlund:
Daglig leder
Daniel Kvammen:
Byggtekninsk rådgiver
Mia Åkerlund: Kreativ leder & interiørarkitekt
Marthe Høyheim Lægreid: Administrator og interiøarkitekt
Helen Horvli: Arkitekt
Beata M. Brzoza: Arkitekt og interiørarkitekt
Camilla S. Balulu: Grafisk designer
Truls Eskeland: Samfunnsgeograf
Ann Kristin Åkerlund: Styreleder og sosialfaglig rådgiver

Andre bidragsytere:
Øystein Gutle Haara: Fotograf