Bli fadder

Som fadder i vårt barnehjem-program bidrar du til å gi omsorg og et trygt hjem for et barn som mangler alt. 

Dine gaver dekker kostnader til pleie, mat, klær og medisinsk oppfølging for ett av barna ved Rejoice Childrenshome. Du er med på å trygge et barn som har mistet både hjem og familie.

Powered by Cornerstone