Bli fadder

Som fadder i vårt barnehjem-program bidrar du til å gi omsorg og et trygt hjem for et barn som manglet alt før det kom til Rejoice. 

Dine gaver er med på å dekke kostnader til mat, klær skolegang og medisinsk oppfølging for ett av barna ved Rejoice Childrenshome. Du og resten av fadderne er med på å trygge et barn som har mistet både hjem og familie.

Powered by Cornerstone