REJOICE VILLAGE | REJOICE CHILDRENSHOME | SOCIAL HOUSING

 

Rejoice Village skal være starten på et nytt og bedre liv for mange!

I grønne og friske omgivelser, er det nye hovedsetet for 4P i ferd med å bygges. Området vil gi oss muligheten til å tilby hjelp til mennesker fra slummen i Manila, og andre mennesker som lever i fattigdom og nød. Hit skal barna fra Rejoice Childrenshome flytte i begynnelsen av 2021, og de gleder seg stort. Barna vil få mulighet til å bo sammen med sin egen husmor i mindre enheter, noe som vil legge til rette for en bedre tilknytning og mer naturlige oppvekstvilkår for barna.

I tillegg til hjem for barna vil vi i løpet av 2021 bygge 30 små hus. Disse vil brukes til "social housing"; bli hjem for familier som trenger å bygge seg opp med hjelp og støtte til veien videre. Slik kan vi hjelpe sårbare familier både fra Manila´s  slumområder, men også mer lokale familier som strever. Etterhvert vil vi dyrke mat, skape jobbmuligheter, bygge flerbrukshall og administrasjonssenter for stiftelsen 4P For People. Vi gleder oss stort over alle muligheter den 27 mål store tomten vår gir oss!

Powered by Cornerstone