Om oss

4P ForPeople er en norsk/fillipinsk hjelpe- og utviklingsorganisasjon med hovedsete i Manila, Filippinene. Vårt mål er å styrke mennesker, uavhengig av hudfarge, religion og politisk ståsted, til å nå sitt potensiale. Vårt arbeid er basert på kristne verdier med fokus på barmhjertighet og det enkelte menneskets verdi. Vi er opptatt av forebygging og langsiktig hjelp, og tror på at det å gi barn mulighet til utdanning og en bedre fremtid er grunnleggende for å bekjempe fattigdom.

4P har siden 2009 vært drevet av Bjørg og Ingar Åkerlund sammen med lokale ansatte. Vi er opptatt av lokal forankring og samarbeid, jobber tett sammen med myndigheter og andre organisasjoner I Filippinene.

4P driver et omfattende arbeid i slummen i Manila. Programmene våre omfatter blant annet utdanningsstøtte, foreldreundervisning, kurs for gravide og medisinsk hjelp. For mer utfyllende infomasjon se “Empower by 4P”. På barnehjemmet “Rejoice” tilbyr vi kjærlighet og omsorg til barn som er utsatt for grov svikt, og ikke har noe trygt sted å vokse opp.

4P er nå igang med å utvikle en 27 mål tomt og skape et lite samfunn som tilrettelegger for trygghet og utvikling for dets beboere. Første byggetrinn blir en liten barneby, hit skal barna fra barnehjemmet vårt “Rejoice” flytte i løpet av 2022. Videre vil vi bygge av sosiale boliger, flerbrukshall mm. For mer informasjon se “Rejoice Village by 4P”.

For å gjøre det arbeidet vi gjør trenger vi midler, og våre midler kommer i hovedsak fra private givere og arrangementer i Norge. Har du tips og ideer, ønsker å bidra eller samle inn midler gjennom basar eller bidra på andre måter, gi oss en lyd på post@4p.no.

Bærekraftig menneskelig utvikling handler om å øke menneskers velvære og skape et likeverd som gjør at mennesker er i stand til å finne frem til sitt potensiale.

-UNICEF

Powered by Cornerstone