Rejoice Childrenshome blir barna elsket og tatt hånd om. Vi ser på hvert barn som verdifullt og unikt, og er opptatt av å gi kjærlighet og omsorg til alle våre barn. Barna på Rejoice kommer fra slumområdene i Tondo. De fleste av dem har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold og/eller overgrep, og trenger trygge rammer og gode mennesker rundt seg for å blomstre.

I tillegg til å gi barna et hjem, er vi opptatt av at de skal vokse og utvikle seg til å bli selvstendige mennesker som kan ivareta seg selv og sine. I samarbeid med sosialmyndigheter, lokalsamfunnet, leger og andre, jobber vi for å gi barna våre et mest mulig helhetlig tilbud. Utdanning er en viktig del av Rejoice Childrenshome, og barna våre går på lokale skoler. Vi er opptatt av å gi barna muligheten til å være en del av samfunnet, og å gi dem muligheten til å delta i fritidsaktiviteter i lik linje med andre barn.

Våren 2022 flyttet barna fra Manila til det nye barnehjemmet i Nasugbu. Barna bor nå fordelt i mindre boenheter sammen med sin egen husmor, noe som legger til rette for en bedre tilknytning og mer naturlige oppvekstvilkår. Tomten ligger i frodige Nasugbu med store lekeområder, frukttrær og et flott anlegg. Barna stortrives her! Det er kjekt å kunne gi de barna som allerede bor hos oss et enda bedre tilbud og å kunne ta imot flere barn.

Vårt barnehjem er i hovedsak drevet på midler fra våre faddere og givere, og vi trenger din støtte! For bare 350 kr mnd. kan du være med på å følge og støtte et av våre barn!

Powered by Cornerstone