På Rejoice Childrenshome blir man elsket og tatt hånd om. Vi ser på hvert barn som verdifullt og unikt, og er opptatt av å gi kjærlighet og omsorg til alle våre barn. De fleste barna har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold og/eller overgrep, og trenger trygge rammer og gode mennesker rundt seg for å blomstre.

I tillegg til å gi barna et hjem, er vi opptatt av at barna skal vokse og utvikle seg til å bli
selvstendige mennesker som kan ivareta seg selv og sine. I samarbeid med sosialmyndigheter, lokalsamfunnet, leger og andre jobber vi for å gi barna våre et mest mulig helhetlig tilbud.

Utdanning er en viktig del av Rejoice Childrenshome, og barna våre går på lokale skoler. Vi er opptatt av å gi barna muligheten til å være en del av samfunnet, og gi dem mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.

Rejoice er i dag fullt, og vi har ikke plass til å ta imot flere barn. Vi ønsker å utvide, ved å bygge Rejoice Village vil vi kunne ta imot flere barn, men ikke minst gi et enda bedre tilbud til de
barna som bor hos oss. Følg prosessen i utviklingen av Rejoice Village på vår Facebook-side her.

Vårt barnehjem er i hovedsak drevet på midler fra våre faddere, og vi trenger din støtte!
For 300 kr mnd. kan du være med på å følge og støtte et av våre barn!

Powered by Cornerstone