4P har lenge drevet arbeid i slumområdene i Tondo, Manila. Arbeidet har hatt navnet "Empower by 4P" fordi vi er opptatt av å styrke mennesker til å hjelpe seg selv, framfor å gjøre mennesker avhengige av våre bidrag. Vi har vært opptatt av å jobbe forebyggende, sette opp kurs og undervise, øke andelen barn og unge som fullfører skolegangen og tilrettelegge ut ifra den enkeltes behov. Formålet med arbeidet har vært at de etterhvert kan få et bedre liv utenfor slummen. 

4P har flyttet hovedkontor til tomten i Nasugbu og det ble mer utfordrende å følge opp arbeidet mange timer fra Manila. Det har også siden 4P begynte å jobbe i slummen kommet mange hjelpeorganisasjoner som driver med liknende arbeid. Av disse to grunnene ble det besluttet at arbeidet gradvis skulle avsluttes. Vi har fremdeles noen skolebarn og familier vi følger opp til de er rustet nok til å klare seg selv.

I Nasugbu er det ikke mange organisasjoner som driver hjelpearbeid og 4P har startet opp det oppsøkende arbeidet Heart Beat for å kunne bidra i lokalsamfunnet. 

MER INFORMASJON KOMMER, NETTSIDEN OPPDATERES.

Powered by Cornerstone