EMPOWERUTDANNING | MERCY TEAM

 

Empower by 4P er navnet på vårt arbeid i slumområdene i Tondo, Manila. Totalt bor det rundt 20 millioner mennesker i slumområder i Filippinene, og Tondo er et av verdens mest tettbefolkede områder. Her bor det ca. 80.000 mennesker pr.kvm2.  Arbeidet har fått navnet «Empower by 4P» fordi vi er opptatt av å styrke mennesker til å hjelpe seg selv, fremfor å gjøre mennesker avhengig av våre bidrag. Derfor er vi opptatt av å jobbe forebyggende, undervise, øke andelen barn og unge som fullfører skolegangen og tilrettelegge ut i fra den enkeltes behov.

Formålet med arbeidet er at de etterhvert kan få et bedre liv utenfor slummen. Arbeidet vårt er to-delt; «Mercy-team» består av leder, sosialarbeider, sykepleier, jordmor og assistent, og er vårt oppsøkende slumarbeid. Den andre delen er «Education», som tilbyr sponsorprogrammer og ulike former for undervisning og aktiviteter for barn og unge, samt deres foreldre. Dette teamet består av lærer, assistent og kjøkkenhjelp, med en del hjelp fra de ansatte i «Mercy-team».

Powered by Cornerstone