EMPOWERUTDANNING | MERCY TEAM

 

4P driver t arbeid i slumområdene i Tondo, Manila. Arbeidet har fått navnet "Empower by 4P" fordi vi er opptatt av å styrke mennesker til å hjelpe seg selv, framfor å gjøre mennesker avhengige av våre bidrag. Derfor er vi opptatt av å jobbe forebyggende, sette opp kurs og undervise, øke andelen barn og unge som fullfører skolegangen og tilrettelegge ut ifra den enkeltes behov.

Formålet med arbeidet er at de etterhvert kan få et bedre liv utenfor slummen. Arbeidet er todelt: "Mercy-team" består av leder, sosialarbeider, sykepleier, jordmor og assistent, og er vårt oppsøkende slumarbeid. Den andre delen er "Education/Utdanning", som tilbyr sponsorprogrammer og ulike former for undervisning og aktiviteter for barn og unge, samt deres foreldre. Dette teamet består av lærer, assistent og kjøkkenhjelp, med en del hjelp fra de ansatte i "Mercy-team".

Powered by Cornerstone