Nyheter/FAMILY CENTER tar form

FAMILY CENTER tar form

FAMILY CENTER tar form

Det er mange ting å si om Family Center, men jeg er ikke sikker på om alle er klar over hvor spesielt prosjektet egentlig er. På tegningene våre fantes det 30 tilfeldig plottede hus i sørenden av tomten som markerer hvor vi hadde tenkt å bygge i fremtiden. Disse husene fanget NGO’en BASE Bahay sin interesse og lederne deres fikk en ide; Vil dere at vi skal bygge disse huset for dere?  – Gratis? Ja, for GRATIS, Dette er et 4 000 kvm prosjekt i 10 Mill PhP klassen og vi kunne umulig svare nei selv om vi var visste at vi måtte ta en hel del av kostnadene selv. FC er nå 70 % ferdig og de som besøker Familiy Center er imponert over det som møter dem. Dette vil bli et hjem for mange upriviligerte familier og unge mennesker som begynner et nytt og bedre liv her ute på landsbygda.

Powered by Cornerstone